AURA YOGA STUDIO

KUNDALINIYOGA I LAXVIK, HALMSTAD

Historia:

Yogans uppkomst dateras till ca 3000 år f.Kr. Yogiska tekniker som t.ex. koncentrationsövningar och mantrasång finns beskrivna i Rigveda, Veda-skrifternas äldsta del. Med Tantrismen kom fokusering även på den fysiska kroppen som lade grunden till Hathayoga och teorin om Chakrasystemet samt Kundalinikraften. Traditionellt har yoga lärts ut i Indien från mästare till lärjunge. I västvärlden har däremot yogan lärts ut öppet. Yogi Bhajan (Harbhajan Singh Puri 1929-2004) föddes i Punjab och flyttade 1968 till Los Angeles. Han började att undervisa i yoga och stilen han hade börjat skapa kallade han för Kundaliniyoga och beskrev den som "The yoga of Experience". I en studie av Philip Deslippe nämns två Indier som inspiration till Yoga Bhajans disciplin; Hathayogalärare Swami Dhirendra Brahmachari (1924-1994) och Sikh sant Maharaj Virsa Singh (1934-2007). Kundalini yoga kom sedan att mer och mer anpassas till det västerländska samhället. En organisation skapades också med namnet Healthy, Happy, Holy Organization (3HO).


Kundaliniyoga:

Kallas populärt för "Hushållsyoga". De allra flesta kan klara av att träna denna typ av yoga. Du behöver inte ha några speciella kunskaper innan, vara vig eller vältränad för att klara av ett yogapass.


Ett yogapass består av:

Kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation. Vi övar upp vår koncentrationsförmåga och får kraft och energi.


"Keep up and you will be kept up.", Yogi Bhajan

0