AURA YOGA STUDIO

KUNDALINIYOGA I LAXVIK, HALMSTAD

Historia:
Yogans uppkomst dateras till ca 3000 år f.Kr. Yogiska tekniker som t.ex. koncentrationsövningar och mantrasång finns beskrivna i Rigveda, Veda-skrifternas äldsta del. Med Tantrismen kom fokusering även på den fysiska kroppen som lade grunden till hathayoga och kundaliniyoga samt teorin om chakrasystemet och kundalinikraften. Traditionellt har yoga lärts ut i Indien från mästare till lärjunge. I västvärlden har däremot yogan lärts ut öppet. Yogi Bhajan (1929-2004) föddes i Punjab och var vid 16-års ålder mästare i Hathayoga och Kundaliniyoga. Han reste runt i Himalaya många år för att lära sig mer. 1968 flyttade Yogi Bhajan till Los Angeles och förde på så sätt Kundaliniyogan till U.S.A. och kom att anpassa den till det västerländska samhället.
 
Kundaliniyoga:
Kallas populärt för "Hushållsyoga". De allra flesta kan klara av att träna denna typ av yoga. Du behöver inte ha några speciella kunskaper innan, vara vig eller vältränad för att klara av ett yogapass.
 
Ett yogapass består av:
Kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation. Vi övar upp vår koncentrationsförmåga och får kraft och energi.
 
"Keep up and you will be kept up.", Yogi Bhajan